Stellarium โปรแกรมจำลองท้องฟ้า

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ สื่อแนะนำอื่นๆ

1_1

Stellarium เป็นซอฟต์แวร์เสรี ซึ่งแสดงท้องฟ้าจำลองแบบ 3 มิติ ที่ใกล้เคียงกับท้องฟ้าที่มองเห็นด้วยตาเปล่า กล้องสองตา หรือกล้องโทรทรรศน์ Stellarium เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ง่ายและใช้เป็นสื่อประกอบการสอนสาระดาราศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานมีดังนี้

1. โหลดโปรแกรม Stellarium จากเว็บไซต์ www.stellarium.org/th/  โดยเลือกตามระบบปฏิบัติการที่ใช้

2

 

2. หลังจากโหลดโปรแกรมเสร็จให้ Double click ไฟล์ที่โหลดมา จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นดังรูป ให้คลิกที่ Run เพื่อเริ่มการ Install โปรแกรม

5

 

 

เลือกภาษาอังกฤษ จากนั้นคลิก OK

6

คลิก Next

7

เลือก I accept the agreement จากนั้นคลิก Next

8

เลือก Drive ที่ต้องติดตั้งโปรแกรม ปกติจะใช้ Drive C จากนั้นคลิก Next

9

คลิก Next

10

คลิก Next

11

คลิก Next

12

จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มทำการติดตั้ง

13

เมื่อติดตั้งเสร็จจะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นคลิก Finish

14

3. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จจะปรากฏไอคอนบนหน้าจอดังรูป ให้ Double Click  ที่ไอคอน    15    เพื่อเปิดโปรแกรม

4. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา จะเจอหน้าจอดังรูป โดยในหน้าจอนี้จะมีระบุทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก  และสามารถซูมเข้าหรือออกได้โดยใช้ Scroll Mouse

18

5. ทำการตั้งค่าตำแหน่งที่เราสังเกตท้องฟ้าบนโลก โดยให้เลื่อนเมาส์มาที่ขอบจอด้านล่างซ้าย จะมีแถบเครื่องมือปรากฏขึ้นมาดังรูป (ในกรอบสีแดง)

3

คลิกที่รูปเข็มทิศ (เครื่องมืออันบนสุด) เมื่อคลิกเข้ามาจะปรากฏหน้าจอดังรูป

4

ลูกศรสีแดงคือตำแหน่งของผู้สังเกตบนโลก หากถูกต้องแล้วให้คลิกเครื่องหมายกากบาทที่มุมขวาบนเพื่อปิดหน้าต่างนี้ หากยังไม่ถูกต้องให้ลากเมาส์ไปคลิกตำแหน่งบนแผนที่โลกหรือเลือกตำแหน่งโดยค้นหาชื่อเมืองในด้านขวาของหน้าต่าง จากนั้นคลิกเครื่องหมายกากบาทที่มุมขวาบนเพื่อปิดหน้าต่าง

6. ทำการตั้งค่าวันและเวลาที่ต้องการโดยลากเมาส์มาที่ขอบจอด้านล่างซ้ายจากนั้นคลิกที่ไอคอนรูปนาฬิกา เมื่อคลิกเข้ามาจะปรากฏหน้าจอดังรูป

16

7. ในโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลต่าง ๆ โดยใช้แถบเครื่องด้านล่างได้โดยเลื่อนเมาส์ลงที่ขอบจอด้านล่าง แถบเครื่องจะแสดงขึ้นมา ดังรูป

17

โดยในแถบเครื่องมือจะประกอบไปด้วยเครื่องมือหลายอย่างซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

bottom tool bar

1. แสดงเส้นกลุ่มดาว

2. แสดงชื่อกลุ่มดาว

3. แสดงภาพกลุ่มดาว

4. แสดงกริดพิกัดศูนย์สูตร

5. แสดงกริดพิกัดขอบฟ้า

6. แสดงพื้น

7. แสดงทิศ

8. แสดงบรรยากาศ

9. แสดงวัตถุท้องฟ้าห้วงลึก

10. แสดงชื่อดาวเคราะห์

11. สลับระหว่างแนวเชิงศูนย์สูตรกับภาคทิศ

12. ทำให้วัตถุที่เลือกมาอยู่กลางจอ

13. แสดงโหมดกลางคืน

14. แสดงโหมดเต็มจอ

15. แสดงดาวเคราะห์ต่างระบบ

16. แสดงฝนดาวตก

17. แสดงมุมมองเลนส์ใกล้ตา

18. แสดงดาวเทียม

19. ปรับเวลาถอยหลัง

20. ปรับเวลาเดินตามปกติ

21. กลับสู่เวลาปัจจุบัน

22. ปรับเวลาเดินหน้า

23. ปิดโปรแกรม

สังคมออนไลน์