การรับรู้ของครูประจำการวิทยาศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ต่อการเรียนการสอนชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ครู, งานวิจัย, บทความ

ผู้เขียน: พจนา มะกรูดอินทร์, นฤมล ยุตาคม และพัฒนี  จันทรโรทัย

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย” 1-3 พ.ค. 57

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ครู

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ   กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย       1 Read More.

สังคมออนไลน์