“มัตตัญญู” เด็กเก่งคณิต พิชิตเหรียญทอง จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สสวท.

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, นักเรียน

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นประจำในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นความสนใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมีการมอบเหรียญรางวัลให้กับเยาวชนในโครงการด้วย ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีมอบเหรียญรางวัลในวันที่ 26 มีนาคม 2557 Read More.

สังคมออนไลน์