ติดต่อเรา

สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
เลขที่ 924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

email kkhem@ipst.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1229
Social-Network-Facebook-icon http://primaryscience.ipst.ac.th
world-icon http://www.facebook.com/primaryscience

สังคมออนไลน์