โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560

เขียนโดย primary เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

TJW 2017 Banner 1009x309pxl-01 (1)

 

สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://globethailand.ipst.ac.th/?p=5094

 

 

สังคมออนไลน์