E-book ระบบสุริยะ โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ สื่อแนะนำอื่นๆ

หน้าปก ระบบสุริยะ

(คลิกที่รูปเพื่อเข้าชม)

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องระบบสุริยะจัดทำขึ้นโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT)
เรียบเรียงโดย นายกรกมล ศรีบุญเรือง นายตอริก เฮ็งปิยา นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล นางสาวลัดดา ดีสวน เนื้อหาภายในหนังสือประกอบด้วยการกำเนิดของระบบสุริยะ ข้อมูลของดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ แถบไคเปอร์ ดาวหาง ซึ่งคุณครูสามารถใช้ข้อมูลประกอบการสอนเรื่องระบบสุริยะได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์มากมายสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการสอนดาราศาสตร์ได้ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยคุณครูสามารถคลิกเข้าชมได้ที่  www.narit.or.th/index.php/e-book

สังคมออนไลน์