หมอชาวบ้าน เว็บไซต์ที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างครบวงจร

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ การดูแลลูก

basetheme_doctor_logo

 

เว็บไซต์หมอชาวบ้านจัดทำขึ้นโดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน (Folk Doctor Foundation) ซึ่งมีวัตถุประสงหลักเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ ในเว็บไซต์ประกอบด้วยบทความด้านสุขภาพทั้งของตนเองและเด็ก ๆ มากมาย มีวิธีการในการดูแลสุขภาพของตนเองที่เข้าใจได้ง่าย โดยทางเว็บไซต์แยกการเจ็บป่วยต่าง ๆ ออกเป็นการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย คือ ศีรษะ ลำตัว และลำตัวส่วนล่าง และอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทั่วไป เช่น ไข้หวัด และผิวหนัง นอกจากนี้ทางเว็บไซต์ยังมีบริการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งดูแลโดยทีมแพทย์ผู้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจสามารถคลิกเข้าชมเว็บไซต์หมอชาวบ้านได้ที่ www.doctor.or.th

 

หมดชาวบ้าน

 

ที่มา : www.doctor.or.th

สังคมออนไลน์