สารคดีภาวะโลกร้อน

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ นานา น่ารู้

สารคดีภาวะโลกร้อนที่อธิบายเกี่ยวความหมายของคำว่า “ภาวะโลกร้อน” สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้น และวิธีบรรเทาภาวะโลกร้อน ซึ่งผลิตโดยกรมอุตุนิยมวิทยา

สังคมออนไลน์