พิพิธภัณฑ์เสมือนแบบสามมิติ (Panoramic Virtual Tour)

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ นานา น่ารู้

พิพิธภัณฑ์เสมือน2

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งชาติสมิธโซเนียน (Smithsonian NationalMuseum of National History) ได้จัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนแบบสามมิติ หรือ Panoramic Virtual Tour พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่เราสามารถหมุนดูมุมมองในพิพิธภัณฑ์ได้ 360 องศา อีกทั้งยังสามารถคลิกเข้าไปชมยังห้องจัดแสดงต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ได้เสมือนกับได้เดินเข้าชมพิพิธภัณฑ์จริง ๆ นักเรียนที่สนใจสามารถคลิกเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่ www.mnh.si.edu/vtp/1-desktop/  และอุปกรณ์พกพา www.mnh.si.edu/vtp/2-mobile/

 

ที่่มา : www.mnh.si.edu

สังคมออนไลน์