พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum)

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ นานา น่ารู้

พิพิธภัณฑ์เสมือน

 

พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) แหล่งเรียนรู้ในลักษณะของ Virtual Reality อย่างเป็นระบบ ในประเทศไทย ภายในเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยถึง 7 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์บัว พิพิธภัณฑ์นกในป่าสะแกราช พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และพิพิธภัณฑ์บัว จังหวัดสกลนคร โดยน้องๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ http://museum.stkc.go.th/

 

ที่มา : www.stkc.go.th

สังคมออนไลน์