หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

11295777_1593459824276244_8769188643788853793_n                    11109677_1593460714276155_3099772485905956006_n

 

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ วิทยาศาสตร์กับนํ้า เป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพ ใช้ประกอบการเรียนรู้คู่กับแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ วิทยาศาสตร์กับนํ้า โดยพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับนํ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียน เป็นการต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

สังคมออนไลน์