หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวและประชาสัมพันธ์

10388194_1593458284276398_7630292586046300525_n                     19801_1593458484276378_2530398418616019743_n

 

 

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ เป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพ ใช้ประกอบการเรียนรู้คู่กับแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ โดยพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับกิจกรรมอัศจรรย์ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียน เป็นการต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

สังคมออนไลน์