เราได้อะไรมา และเสียอะไรไป จากการสร้างเขื่อน

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ งานวิจัย, บทความ, สารพันน่ารู้

ผู้เขียน: ศานิกานต์ เสนีวงศ์ – นักวิชาการ สาขาวิทยาสาสตร์ประถมศึกษา สสวท. เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่อ่างเก็บน้ำเหนือ  เขื่อนรัชชประภา หรืออีกชื่อหนึ่งคือเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างการเดินทางโดยเรือเพื่อเข้าไปด้านในของอ่างเก็บน้ำ สองข้างทางมีแต่พื้นน้ำที่เวิ้งว้าง กว้างใหญ่ เห็นยอด ภูเขาหินปูนเรียงราย

การรับรู้ของครูประจำการวิทยาศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ต่อการเรียนการสอนชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ครู, งานวิจัย, บทความ

ผู้เขียน: พจนา มะกรูดอินทร์, นฤมล ยุตาคม และพัฒนี  จันทรโรทัย

สังคมออนไลน์