ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย” 1-3 พ.ค. 57

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ครู

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ   กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย       1 การบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเกี่ยวกับ สะเต็มศึกษาและหลักสูตรอนาคต เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21   2 นิทรรศการและการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปของโปสเตอร์ (Poster Presentation) เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โดยใช้กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบกิจกรรมบูรณาการ (Integrated Learning) และ แบบโครงงาน (Project-Based Learning)    3 Mini-workshop สาธิตการจัดกิจกรรมในห้องประชุมปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โดยใช้กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบกิจกรรมบูรณาการ (Integrated Learning) และ แบบโครงงาน (Project-Based Learning)  

สสวท. จับมือ สสร. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพิ่มการเข้าถึงและเรียนรู้วิทย์ คณิต เทคโนโลยี”

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.) จัด “พิธีลงนามความร่วมมือโครงการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ     ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)” ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องโลตัส สวีท 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีนางดวงสมร คล่องสารา รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสวท. และพลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะ เป็นผู้ร่วมลงนาม   นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสวท. เปิดเผยว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ […]

“มัตตัญญู” เด็กเก่งคณิต พิชิตเหรียญทอง จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สสวท.

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, นักเรียน

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นประจำในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นความสนใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมีการมอบเหรียญรางวัลให้กับเยาวชนในโครงการด้วย ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีมอบเหรียญรางวัลในวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เด็กชายมัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ หรือน้อง เมนทอล นักเรียนชั้น ม. 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เป็นเยาวชนไทยอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ที่โดดเด่น และเคย ได้รับเหรียญทองจากโครงการ ฯ นี้  ในวิชาคณิตศาสตร์ถึงสองครั้ง ทั้งระดับ ป. 3 และระดับ ป. 6 ด้วยครอบครัวของน้องเมนทอล มีคุณพ่อเป็นแพทย์ ที่ให้ความสำคัญในด้าน การศึกษา โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงสนับสนุนให้ลูก ๆ เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ ซึ่งนอกจากน้องเมนทอล จะได้รับเหรียญทองจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. แล้ว   ก็ยังเคยได้รับเหรียญทองและ […]

Recent Posts

สังคมออนไลน์