Build With Chrome เว็บต่อตัวต่อเลโก้ออนไลน์

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ลับสมองประลองปัญญา

  Build With Chrome  เว็บต่อตัวต่อเลโก้ออนไลน์ เป็นเว็บที่ให้น้องสามารถเข้าไปต่อตัวต่อเลโก้ออนไลน์แบบสามมิติได้เหมือนของจริง แต่สำหรับการต่อแบบออนไลน์สามารถใช้เลโก้ได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น นอกจากนี้เมื่อต่อเสร็จแล้วสามารถนำไปวางไว้บนแผนที่โลกที่ทางเว็บได้จัดเตรียมไว้ให้ได้อีกด้วย โดยบนแผนที่โลกเป็นแผนที่ออนไลน์ที่ทุกคนสามารถนำชิ้นงานของตัวเองไปวางไว้ให้ผู้อื่นได้เข้ามาชมได้ หากพร้อมแล้ว น้อง ๆ สามารถเข้าไปต่อตัวต่อเลโก้ได้ที่ www.buildwithchrome.com   ที่มา Read More.

Eco Planet : ปฏิบัติการรักษ์โลกมาร่วมกันรักษ์โลกของเรา ให้อยู่ไปนาน ๆ

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ลับสมองประลองปัญญา

  ECO PLANET เกมปฏิบัติการรักษ์โลกที่ให้น้องช่วยกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเกมจะประกอบด้วยฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน คือ การเดินทาง การบริโภค การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ และการคัดแยกขยะ Read More.

สังคมออนไลน์