ไซคิดส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ นานา น่ารู้

  นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไซคิดส์ เป็นนิตยสารที่จัดทำขึ้นเพื่อน้องในระดับชั้นประถมศึกษา ภายในเล่มน้อง ๆ จะได้พบกับความรู้ที่น่าสนใจ เกม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้งข้อสอบประลองความคิด น้อง ๆ สามารถเข้าไปอ่านและร่วมสนุกกับนิตยสารไซคิดส์ได้ที่ลิงค์ scikids.ipstweb.com นิตยสารไซคิดส์ สามารถ save เป็น ไฟล์ pdf พร้อมทั้งสั่งพิมพ์และแชร์ได้ด้วย ในส่วนของคอลัมน์คิดส์แลป จะมีการทดลอง ซึ่งทำได้ง่าย ๆ สนุก ๆ ที่บ้าน มีคลิปสาธิตการทดลองเพื่อความเข้าใจที่แจ่มชัดขึ้นอีกด้วย  

สารคดีภาวะโลกร้อน

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ นานา น่ารู้

สารคดีภาวะโลกร้อนที่อธิบายเกี่ยวความหมายของคำว่า “ภาวะโลกร้อน” สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้น และวิธีบรรเทาภาวะโลกร้อน ซึ่งผลิตโดยกรมอุตุนิยมวิทยา

พิพิธภัณฑ์เสมือนแบบสามมิติ (Panoramic Virtual Tour)

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ นานา น่ารู้

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งชาติสมิธโซเนียน (Smithsonian NationalMuseum of National History) ได้จัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนแบบสามมิติ หรือ Panoramic Virtual Tour พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่เราสามารถหมุนดูมุมมองในพิพิธภัณฑ์ได้ 360 องศา อีกทั้งยังสามารถคลิกเข้าไปชมยังห้องจัดแสดงต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ได้เสมือนกับได้เดินเข้าชมพิพิธภัณฑ์จริง ๆ นักเรียนที่สนใจสามารถคลิกเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่ www.mnh.si.edu/vtp/1-desktop/  และอุปกรณ์พกพา www.mnh.si.edu/vtp/2-mobile/   ที่่มา : www.mnh.si.edu

พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum)

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ นานา น่ารู้

  พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) แหล่งเรียนรู้ในลักษณะของ Virtual Reality อย่างเป็นระบบ ในประเทศไทย ภายในเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยถึง 7 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์บัว พิพิธภัณฑ์นกในป่าสะแกราช พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และพิพิธภัณฑ์บัว จังหวัดสกลนคร โดยน้องๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ http://museum.stkc.go.th/   ที่มา : www.stkc.go.th

Recent Posts

สังคมออนไลน์