“มัตตัญญู” เด็กเก่งคณิต พิชิตเหรียญทอง จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สสวท.

เขียนโดย nlimp เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, นักเรียน

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นประจำในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นความสนใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมีการมอบเหรียญรางวัลให้กับเยาวชนในโครงการด้วย ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีมอบเหรียญรางวัลในวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

มัตตัญญูเด็กชายมัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ หรือน้อง เมนทอล นักเรียนชั้น ม. 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เป็นเยาวชนไทยอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ที่โดดเด่น และเคย ได้รับเหรียญทองจากโครงการ ฯ นี้  ในวิชาคณิตศาสตร์ถึงสองครั้ง ทั้งระดับ ป. 3 และระดับ ป. 6 ด้วยครอบครัวของน้องเมนทอล มีคุณพ่อเป็นแพทย์ ที่ให้ความสำคัญในด้าน การศึกษา โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงสนับสนุนให้ลูก ๆ เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ ซึ่งนอกจากน้องเมนทอล จะได้รับเหรียญทองจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. แล้ว   ก็ยังเคยได้รับเหรียญทองและ The Best Exploration จากการไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา (IMSO 2012) ที่ประเทศอินเดีย และล่าสุดก็ได้รับเหรียญทองแดง จากโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME 2556) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกด้วย

 

 

Tags:

สังคมออนไลน์